Gdynia – termomodernizacja domu rodzinnego

W budynku przeprowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych, które miały na celu poprawę jego stanu technicznego, izolację termiczną oraz estetykę. Poniżej znajduje się lista wykonanych prac:

  1. Wymiana drzwi i okien – Stare drzwi i okna zostały zdemontowane i zastąpione nowymi, bardziej energooszczędnymi modelami. Dzięki temu poprawiono izolację termiczną budynku i zredukowano straty energii.

  2. Izolacja i ocieplenie przyziemia – Przyziemie budynku zostało poddane izolacji termicznej, co zapobiega stratom ciepła przez fundamenty. Następnie przeprowadzono ocieplenie, które zwiększa komfort mieszkańców i zmniejsza zużycie energii na ogrzewanie.

  3. Ocieplenie ścian i położenie nowego tynku – Istniejące ściany zostały pokryte warstwą termoizolacyjną, co zapewnia lepszą izolację budynku. Następnie na ocieplone powierzchnie nałożono nowy tynk, nadając ścianom świeży i estetyczny wygląd.

  4. Wymiana orynnowania – Stare i uszkodzone rynny zostały zdemontowane, a na ich miejsce zamontowano nowe, funkcjonalne systemy odprowadzania wody opadowej.

  5. Położenie nowej papy i obróbki blacharskiej – Dach budynku został wyposażony w nową papę, co zabezpiecza przed przeciekami i zapewnia odpowiednią izolację dachową. Dodatkowo, wykonano obróbki blacharskie, które chronią szczególnie narażone na uszkodzenia miejsca na dachu.

  6. Skucie kafli na balkonach – Stare kafle na balkonach zostały usunięte, aby przygotować powierzchnię pod dalsze prace.

  7. Położenie hydroizolacji i nowych kafli – Na przygotowanym podłożu na balkonach została położona nowa warstwa hydroizolacyjna, która zapobiega przedostawaniu się wody do budynku. Następnie położono nowe kafle, nadając balkonom świeży wygląd.

  8. Instalacja oświetlania – Wewnątrz budynku zainstalowano nowe oświetlenie, co poprawia bezpieczeństwo i funkcjonalność pomieszczeń.

  9. Wyrównanie terenu wokół budynku – Teren wokół budynku został wyrównany, usunięto nierówności i ewentualne zagłębienia, aby zapewnić estetyczny wygląd otoczenia.

Dzięki przeprowadzonym pracom, budynek został odnowiony, poprawiono jego efektywność energetyczną, co może wpłynąć na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Ponadto, zapewniły one lepsze warunki mieszkalne i zwiększyły wartość nieruchomości.

Facebook
WhatsApp
Email
Więcej