Sopot Przedszkole – nowa zabytkowa elewacja

Rozpoczęliśmy prace konserwatorskie i remontowe w budynku z 1905 roku w Sopocie przy ul. Haffnera. W obiekcie znajduje się obecnie Przedszkole nr 5. W pierwszej kolejności skuliśmy tynki uszkodzone pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych. Dlatego w pierwszej kolejności zajmiemy się naprawą ubytków na elewacji. Następnie odtworzymy gzymsy za pomocą specjalnych szablonów, a także naprawimy zabytkową sztukaterię. Zrekonstruujemy także opaski wokół okien i listwy podokienne. Ze względu na wartość historyczną budynku wszystkie prace konserwatorskie przeprowadzamy pod okiem konserwatora zabytków. Z tego też względu do odtworzenia elewacji używamy specjalistycznej chemii budowlanej. Całość elewacji pokryjemy nowym tynkiem na wzór oryginalnego. Historia Obiektu

Znamy dwie hipotezy dotyczące daty powstania budynku. Według pierwszej z nich willa w stylu francuskiego neobaroku przy ul. Haffnera 72 (dawniej Wilhelmstraße) powstała dla rentiera A. Karpińskiego ok. 1905 roku. Zdaniem Hanny Domańskiej budynek wzniesiony został w roku 1909 według projektu Waltera Harnau, pierwszego właściciela nieruchomości. Zachowane w aktach Miejskiej Policji Budowlanej rysunki projektowe wskazują jednak, że dom został wybudowany najprawdopodobniej w 1905 roku na podstawie drugiej wersji wykonanego rok wcześniej projektu autorstwa sopockiego przedsiębiorcy budowlanego Paula Renza. Ostatnia wersja projektu, która została zatwierdzona przewidywała wybudowanie wieży w elewacji wschodniej budynku. Pierwotny projekt przewidywał budowę willi na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach ok. 16,5 x ok. 16,9 m, bez wieży w elewacji południowej oraz z klatką schodową usytuowaną w narożniku północno‐wschodnim budynku. Elewację frontową zaprojektowano jako czteroosiową, z niesymetrycznie rozmieszczonym względem osi fasady dwukondygnacyjnym ryzalitem. Duże okna reprezentacyjnych pomieszczeń parteru otrzymały oprawę w duchu późnego baroku z dekoracyjnymi płycinami i gzymsami nadokiennymi. Mansardowy dach planowano pokryć blachą ciętą w romby, naśladując w ten sposób łupek.

Facebook
WhatsApp
Email
Więcej